ΔΟΜΗ

Α) Γενική Συνέλευση.

Β) Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Συντεχνίας, η οποία λαμβάνει δεσμευτικές και τελεσίδικες αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Β) Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσα Μέλη έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους και έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις τους.

Γ) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα Μέλη και συγκαλείται τακτικά εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε χρόνου.

Δ) Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων γίνεται με έγγραφη ανακοίνωση που αναρτάται στους χώρους εργασίας ή/και με οιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας, τουλάχιστον 10 (δέκα) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, την ημερομηνία, ώρα και τόπο, όπου θα γίνει η Γενική Συνέλευση.

Ε) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δυο χρόνια τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη χρονιά που διεξάγεται η εκλογή για την ανάδειξη του Δ.Σ., πριν από τις αρχαιρεσίες, εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, που θα εποπτεύει και θα διενεργεί την ψηφοφορία, νοουμένου ότι υπάρχουν πέραν των απαιτούμενων Μελών υποψήφιοι.

Στ) Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται ως ακολούθως:

(1) Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη περίοδο,

(2) Οικονομική Έκθεση του Ταμία που να περιλαμβάνει την εξελεγμένη κατάσταση λογαριασμών του έτους που πέρασε,

(3) Συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού για τη νέα περίοδο,

(4) Συζήτηση και έγκριση του προγράμματος δράσης για τη νέα περίοδο,

(5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,

(6) Εκλογή της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, και

(7) Εκλογή του εννιαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζ) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος της Συντεχνίας ή ο αντικαταστάτης του, ο οποίος και την συντονίζει.

Η) Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκλέγονται με ανάταση των χεριών τρεις πρακτικογράφοι. Τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης προσυπογράφονται από τον προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης  και τους πρακτικογράφους.

Θ) Εισηγήσεις για θέματα υποβάλλονται γραπτώς προς τον πρόεδρο  ή το γραμματέα της Συντεχνίας τουλάχιστον 7 (επτά) μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το ζητήσουν γραπτώς και ενυπογράφως το 1/3 του συνόλου των Μελών ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις πρόνοιες της Παραγράφου Β του Άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

Β) Για όλες τις περιπτώσεις σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζεται η ημερήσια διάταξη, η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα και το θέμα ή τα θέματα για το οποίο έχει συγκληθεί.

Γ) Η σύγκληση Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων γίνεται με έγγραφη ανακοίνωση που αναρτάται στους χώρους εργασίας ή/και με οιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, την ημερομηνία, ώρα και τόπο, όπου θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.


 

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk