• pic03.JPG
  • pic04.JPG
  • pic05.JPG
  • pic07.JPG
  • pic10.JPG
  • pic11.JPG
  • pic12.JPG
  • pic13.jpg

Καλώς Ορίσατε!

Καλώς ορίσατε στον ιστοχώρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Τραπεζικών Υπαλλήλων – ΠΑ.ΣΥ.Τ.Υ. (τέως Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.).

Έχουμε συνθλίψει τα δεσμά των μονοπωλίων και μπορούμε να το καυχόμαστε. Απευθυνόμαστε λοιπόν σ’ όλους τους συναδέλφους που αισθάνονται την ανάγκη για μια νέα και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ συνδικαλιστική στέγη που να τους εκφράζει και να τους κατοχυρώνει. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε σύγχρονες συνδικαλιστικές πρακτικές και λύσεις, αφήνοντας πίσω παρασκήνια, ιδιοτέλειες, πελατειακές σχέσεις και σκοτεινές ατραπούς του παρελθόντος.

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε στάδιο αναπροσαρμογής ένεκα των πρόσφατων τροποποιήσεων στο Καταστατικό και στην ονομασία της Συντεχνίας μας. Στόχος μας πάντοτε, είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προς τα μέλη της Συντεχνίας και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Δίνουμε την υπόσχεση για ενημέρωση της ιστοσελίδας σε τακτική βάση, προκειμένου να συμβαδίζει με τα νέα καθήκοντα/ευθύνες που απορρέουν από το νέο και σημαντικά ευρύτερο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Συντεχνία μας, η ΠΑ.ΣΥ.Τ.Υ.

 

 

Ημερομηνίες σταθμοί στην πορεία της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε από την Ιδρυσή της

 

1.6.2007 - Ιδρυτική Συνέλευση και υποβολή αίτησης για έγκριση, στον Έφορο Συντεχνιών.

2.10.2007 - Ο Έφορος Συντεχνιών, αφού έλαβε και τη  θετική Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας λόγω «ένστασης» που υπέβαλε η ΕΤΥΚ, προχώρησε στην επίσημη εγγραφή της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε στο Μητρώο Συντεχνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

11.9.2007 - Δημιουργία του «Ταμείου Υγείας» του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, μετά από την δυσμενή μεταχείριση που έτυχαν μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε από το Ενιαίο Ταμείο Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων (Τ.Υ-ΕΤΥΚ). Οι καλύψεις του υπερτερούν αυτών του Τ.Υ-ΕΤΥΚ.

2.11.2007 - Η ηγεσία της ΕΤΥΚ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή κατά την άποψή της, η αρμόδια Αρχή «παρανόμησε» και ενέγραψε επίσημα τη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ως Συντεχνία.

7.1.2008 - Για πρώτη φορά στα Κυπριακά δεδομένα παρέχεται Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη σε υπό δοκιμασία Τραπεζικούς υπαλλήλους, μετά την αποδοχή σχετικού αιτήματος της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.

27.3.2008 - Ολοκληρώθηκε η αγορά των Γραφείων της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στο κέντρο της Λευκωσίας.

28.3.2008 - Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, πέτυχε την επαναφορά του ωφελήματος της ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχής των παιδιών των υπαλλήλων της Εθνικής, στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Τ.ΥΠ.Ε.Τ (Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε) στην Ελλάδα.

26.5.2008 - Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε πέτυχε την ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ όλων των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, ωφέλημα το οποίο για πρώτη φορά απολαμβάνουν Τραπεζικοί Υπάλληλοι στην Κύπρο.

27.5.2008 - Κυκλοφορία του 1ου τεύχους του εκφραστικού μας οργάνου «Η Επιλογή μας».

23.9.2008 - Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, ως η πλειοψηφούσα Συντεχνία στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας, διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε την 1η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την Εθνική Τράπεζα, Σύμβαση που κατέστησε τους υπαλλήλους της Εθνικής ως τους πιο προνομιούχους Τραπεζικούς στην Κύπρο. Με την υπογραφή της εξασφαλίστηκαν νέα, πρωτοποριακά ωφελήματα.

13.7.2009 - Δικαίωση της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και από το Ανώτατο Δικαστήριο. Το Ανώτατο ΑΠΕΡΡΙΨΕ την προσφυγή της ΕΤΥΚ εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εφόρου Συντεχνιών) για την επίσημη εγγραφή της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ως Συντεχνία.

20.4.2010 - Ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε το πολύτιμο για τη Συντεχνία μας έργο, «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε», ένα χρήσιμο, αντικειμενικό και αποκαλυπτικό έργο, η συγγραφή του οποίου αποτελούσε για μας ηθικό χρέος προς όλο το Προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας, προς την ίδια την Εθνική Τράπεζα και την Ιστορία της αλλά και προς κάθε Κύπριο εργαζόμενο.

15.10.2010 - Ανανεώνεται το Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας με ακόμη υψηλότερες καλύψεις οι οποίες υπερτερούν σημαντικά των καλύψεων που ισχύουν για τους υπόλοιπους τραπεζικούς στην Κύπρο.

24.2.2011 -  Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε εντάσσεται στην μεγάλη οικογένεια της  Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργαζομένων (World Organization of Workers –WOW) η οποία εκπροσωπεί 135 Ομοσπονδίες Συντεχνιών και Συντεχνίες ανά το Παγκόσμιο.

23.5.2012 - Ιδρύεται και αρχίζει τη λειτουργία του το Ταμείο Ευημερίας   Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ (Τ.Ε.Υ–Ε.Τ.Ε). Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο Ευημερίας έχουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.

24.8.2012 - Νέα Δικαίωση της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. Μετά από σχετικό παράπονο, η Επίτροπος Διοικήσεως αποφάνθηκε ως εξής: «Η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει στον Αρχηγό της Αστυνομίας την υποχρέωση να καλεί τη Σ.Υ.Π.Ε.Τ.Ε. σε κάθε εκδήλωση/σύσκεψη/συνάντηση στην οποία καλείται και οποιαδήποτε άλλη Συντεχνία Τραπεζικών Υπαλλήλων (υφιστάμενη ή που τυχόν θα δημιουργηθεί στο μέλλον), εφόσον το αντικείμενο της εκδήλωσης αυτής είναι θέμα που αφορά το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων, ανεξάρτητα από το σε ποια Τράπεζα εργάζονται και σε ποια Συντεχνία ανήκουν οι υπάλληλοι αυτοί».

7.9.2012 -  Υπογράφεται η 2η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και της Εθνικής Τράπεζας, με ισχύ από 1.1.2011 –31.12.2013.

7.11.2012 –  Εκλέγεται η νέα πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας των Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, μέλη της οποίας εξελέγησαν 5 συνάδελφοι-μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.

13.2.2013 - Μετά την μείωση των μισθών των υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,  η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, απορρίπτει κατηγορηματικά πρόταση της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για μείωση των μισθών του Προσωπικού.

25.2.2013  - Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε με σχετική Εγκύκλιο εγείρει θέμα για τον αποκλεισμό του προσοντούχου επιτόπιου Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας από του να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Γενικού Διευθυντή στην Ε.Τ.Ε Κύπρου. 

4.3.2013 – Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, θέτει θέμα για τη μη κανονική πληρωμή υπερωριών μελών του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας και προειδοποιεί τη Διοίκηση με άμεση καταγγελία προς το αρμόδιο Υπουργείο, για παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Μετά από έντονες ενέργειες και διαβουλεύσεις της Συντεχνίας, το θέμα τακτοποιείται και οι συνάδελφοι πληρώνονται κανονικά.

4.10.2013 – Διοργανώνεται, με τεράστια επιτυχία, ενημερωτική συγκέντρωση/συνάντηση για το φλέγον ζήτημα περί της διάλυσης ή μη, των Ταμείων Προνοίας, με ομιλητές επαγγελματίες του χώρου. Τον κ. Αλέκο Μαρκίδη, Νομικό Σύμβουλο-Δικηγόρο, πρώην Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και τον κ. Δημήτρη Ταξιτάρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο Συμβουλευτικού Οίκου και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.). Η συνάντηση ήταν ανοικτή προς όλους ανεξαίρετα τους συναδέλφους της Εθνικής Τράπεζας, ανεξαρτήτως συνδικαλιστικής προτίμησης. 

17.4.2014  -  Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της οποίας ο Νομικός Σύμβουλος της Συντεχνίας κ. Αλ. Μαρκίδης δηλώνει κατηγορηματικά προς το ακροατήριο/μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ότι η σκοπούμενη από μέρους της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε Κύπρου μείωση των μισθών των υπαλλήλων της Τράπεζας, είναι παράνομη και αποτελεί  ποινικό αδίκημα.

26.5.2014 - Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. με σχετική εγκύκλιό της συμβουλεύει και καλεί τα μέλη της να ΜΗΝ προχωρήσουν σε υπογραφή σχετικού Εντύπου που κυκλοφόρησε η Διοίκηση της Τράπεζας μέσω του οποίου εξουσιοδοτούνταν η Τράπεζα  να προχωρήσει σε μείωση των απολαβών τους.

19.6.2014  - Μονογράφεται (αλλά δεν υπογράφεται!) η 3η Συλλογική Σύμβασης Εργασίας η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει καταβολή εκ μέρους της Τράπεζας ποσοστού 12% στο Ταμείο Προνοίας των υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε σε αντίθεση με τη συμφωνία ΚΕΣΤ – ΕΤΥΚ. Σημαντικότατη επίσης διαφορά της Συλλογικής μας Σύμβασης και μεγάλη επιτυχία της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, είναι η μη συμπερίληψη όρου για μείωση των επιδομάτων.

20.6.2014  -  Με ποσοστό 96% των παρευρισκομένων μελών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Συντεχνίας εγκρίνεται (χωρίς τη χρήση Πληρεξουσίων!), η συμφωνία που επήλθε με την Τράπεζα για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την περίοδο 2014 – 2016.

4.5.2015 - Καταγγελία της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε Κύπρου στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και συγκεκριμένα το Σχέδιο Ασφάλισης, την απόσπαση δεύτερου υπαλλήλου στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε., τα συμβατικά δάνεια προσωπικού και την ετεροβαρή εφαρμογή της μονογραφηθείσας ΣΣΕ.

27.5.2016 - Καταγγελία της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε Κύπρου προς όλο το Προσωπικό της Τράπεζας  για συνεργασία/σύμπραξή της με την ΕΤΥΚ με βάση την οποία, με διάφορες ενέργειες και συμπεριφορές τους, παρακινούσαν μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. να διαγραφούν από τη Συντεχνία τους.

1.6.2017 -  Συμπληρώνονται 10 ακριβώς χρόνια από την ιστορική απόφαση των 26 συναδέλφων της Εθνικής Τράπεζας για την ίδρυση της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.

8.6.2017 – Οι κατά καιρούς σχετικές και δυναμικές καταγγελίες/αναφορές της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε προς τη Διοίκηση της μητρικής Τράπεζας στην Αθήνα, φαίνεται πως φέρνουν και το ανάλογο αποτέλεσμα.  Ανακοινώνεται η αντικατάστασή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.Τ.Ε Κύπρου κ. Ν. Μπέη.

1.8.2017 –Οι κατά καιρούς σχετικές και δυναμικές καταγγελίες/αναφορές της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε προς τη Διοίκηση της μητρικής Τράπεζας της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα, φαίνεται πως φέρνουν και το ανάλογο αποτέλεσμα.  Ανακοινώνεται η αντικατάστασή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.Τ.Ε Κύπρου κ. Ν. Μπέη. 

1.9.2017 – Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων ζωής της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, προσφέρεται, εντελώς δωρεάν, στα μέλη μας η κάρτα προνομίων Υγείας MedStar που αφορά  στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

18.9.2017 - Με ποσοστό 100% των παρευρισκομένων μελών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Συντεχνίας, εγκρίνεται (χωρίς τη χρήση Πληρεξουσίων!), η συμφωνία που επήλθε με την Τράπεζα για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την διετία 2017 - 2018.

Η νέα ΣΣΕ, μεταξύ άλλων, προβλέπει  καταβολή εκ μέρους της Τράπεζας ποσοστού 9,75% στο Ταμείο Προνοίας των υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε το οποίο είναι και πάλι αισθητά υψηλότερο από εκείνο των συμφωνιών της ΕΤΥΚ που αφορούν εργαζόμενους σε άλλες Τράπεζες. Περαιτέρω, δεν διελάμβανε καμιά επιβάρυνση στο Σχέδιο Ασφάλισης στο οποίο οι υπόλοιποι συνάδελφοι καταβάλλουν 1,5% επί του βασικού τους μισθού πλέον του τιμαριθμικού τους επιδόματος.

2.10.2017 - Δείπνο για τα μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων ζωής και προσφοράς στο συνδικαλιστικό στερέωμα της Κύπρου.

26.11.2019 - Ενημέρωση του Προέδρου της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. από τον Διευθύνοντα   Σύμβουλο της Τράπεζας για κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ε.Τ.Ε και της AstroBank για την πώληση προς την τελευταία, του 100% του μετοχικού Κεφαλαίου Ε.Τ.Ε Κύπρου Λτδ.

7.12.2019 - Παροχή χρηματικής χορηγίας ποσού €200.- στα μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε από το Ταμείο Ευημερίας της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. Παρομοίου ύψους χρηματικές χορηγίες από το Ταμείο Ευημερίας είχαν γίνει και κατά τα έτη 2012, 2013, 2016, 2017 και 2018.

18.12.2019 - Γραπτή ενημέρωση της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας για την απόφαση της Διοίκησης για καταβολή της Ετήσιας Προσαύξησης και της ΑΤΑ, για το έτος 2019. Η απόφαση αυτή ήταν το αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε οι οποίες είχαν γίνει πιο έντονες κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

20.12.2019 – Απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μελών της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. για μετονομασία της σε ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΠΑ.ΣΥ.Τ.Υ. με ταυτόχρονο άνοιγμα του Καταστατικού της με βάση το οποίο επιτρέπεται εφεξής στη Συντεχνία μας να προχωρεί στην εγγραφή μελών από όλα τα Τραπεζικά, Ασφαλιστικά και Χρηματοοικονομικά ιδρύματα της Κύπρου.

 

Με σημαία της την αλήθεια, τη συνέπεια και το σεβασμό προς τα μέλη της και όχι μόνο, η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, στα 12 χρόνια λειτουργίας της, κατάφερε να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με όλους όσους έχουν έλθει σ΄ επαφή μαζί της. Είναι γνωστό ανά το παγκύπριο, ότι η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε έγραψε και συνεχίζει να ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ στα συνδικαλιστικά δρώμενα του Τραπεζικού χώρου της Κύπρου.

 

 

Τοπική Ώρα

Εκδόσεις ΣΥΠΕΤΕ

Η Επιλογή μας

 

Το Χρονικό Ίδρυσης της Συντεχνίας

Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επισκέπτες

Σύνολο101801

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

Αυτούσιες οι Αποφάσεις του Ανωτάτου στην προσφυγή που κατέθεσε η τέως μονοπωλιακή συντεχνία στον τραπεζικό χώρο της Κύπρου ΕΤΥΚ. Πατήστε ΕΔΩ!

Ημερομηνίες Σταθμοί

Ημερομηνίες σταθμοί στην πορεία της Συντεχνίας Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας - ΣΥΠΕΤΕ από την Ίδρυσή της, την 1η Ιουνίου 2007. Πατήστε ΕΔΩ!

 

Η Γνώμη σας μετράει!

Η γνώμη των μελών μας έχει τεράστια σημασία για μας, αφού μας βοηθά να γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτεροι. Για επικοινωνία πατήστε ΕΔΩ!

Go to top

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk